วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิปัญญาของไทย

ผ้าฝ้ายพื้นเมือง

ลูกประคบสมุนไพร
การนวดแผนไทย


การย้อมผ้าฝ้ายแจกันลายไทย


โคมไฟ


พวงกุญแจ


ไม่มีความคิดเห็น: